Makaleler
KOÇLUK

Günümüzün değişen ve hızla gelişen koşullarında kişisel veya profesyonel hayatta kullanılabilecek önemli bir araç olarak ortaya çıkan koçluk çalışması giderek yaygınlaşıyor. Kişisel veya bir şirket içinde yapılacak hemen hemen tüm değişim, gelişim ve performans çalışmasına büyük ölçüde yardımcı olan koçluk yalnızca bir hizmet olarak kullanılmanın yanı sıra, yöneticiler için de önemli bir araç halini alıyor. Koçluk mesleği veya müessesesi bu süreçte bazı önemli aşamalardan geçmekte. Bunlardan ilki tam olarak anlaşılmak.

 

Koçluğun ne olduğu, nasıl yapıldığı bir çok yerde tekrarlanmasına rağmen bu tanım belki de kolayca bir cümleye sığdırılamadığından anlatılmasında ve anlaşılmasında bazı zorluklar ortaya çıkıyor. Kimileri koçluğu kelimenin bundan önceki kullanımlarından yola çıkarak tanımlama yoluna giderken, kimileri de yaptıkları eğitmenlik, danışmanlık, terapistlik, mentorluk gibi saygın fakat farklı işleri koçluk çerçevesinde değerlendiriyor.

 

Koçluğu açıklamak için belki de en uygun yol koçluğun kabul ettiği prensipleri sırlamak olabilir. Bu prensipler bir koçluk çalışmasının olmazsa olmazlarıdır. Bu anlayış ve bakış açısı bir koç ile müşterisi arasında oluşması gereken koçluk ilişkisin çerçevesini çizer. 

 

Bu prensipleri sıralamaya bütünlük ilkesiyle başlayabiliriz. Her insan kendi içinde bir bütündür. Az ve çok gelişmiş yönleriyle, yetenekli, istekli olduğu konular ve kendine yakın bulmadığı tüm alanlarıyla tek ve benzersizdir. Kişinin bu bütünlüğü, tam ve eksiksiz olması özelliğini beraberinde getirir. Kişi tamdır ve bu bütünlük çerçevesinde hiçbir şey yanlış değildir.

 

Ayrıca kişi, farkındalığı da bu bütünlük içersinde bünyesinde taşır. Bireyin farkındalığı, kendi dışındaki etkenlerle tetiklenebilmekle beraber, tamamiyle içsel bir süreçtir. Her insan gereksinim duyduğu kaynaklara sahiptir.

 

Uygun ortamda kişi, kendisi için var olan en iyi seçimi yapar.

 

Değişim sadece mümkün değil, sürekli yaşanan kaçınılmaz bir süreçtir. Kişi sahip olduğu bütün özelliklerle hangi yönde değişeceğine, gelişeceğine karar verebilir ve hatta bunu uygulamayı değişimin kendisine bırakabilir.

 

Koçluk çalışması bütün bunların gerçekleştiği bir süreçtir. Koç bu süreç içersinde kişinin ileriye yönelik hayatında, kendini ve isteklerini gerçekleştirme sürecinde kişiyle birlikte yürümek başarısını gösteren önemli bir yol arkadaşıdır.

 

Bu çalışmada, yukarda anlatılan prensipleri kabul ederek, belirli etik kuralların yanı sıra uygulanan program ve kuvvetli yöntemlerle, kişinin koçluk sürecine getirdiği herhangi bir konuyla ilgili farkındalık sürecinin başlaması ve bu sürecin birey açısından hızlanması, sonuca yönelik uygulanabilir eylem adımlarının ortaya çıkması hedeflenmektedir.

 

Bu çalışma içinde koçun konumu ise şöyle özetlenebilir.

Koç, kişiyi hiçbir şekilde yargılamaz, sınıflandırmaz ve yönlendirmez. Kişiye bunların bulunmadığı, düşünsel olarak temiz bir ortam sunar. Kişi bu ortamda çalışma, kendi hakkında araştırma ve deneyimleme fırsatı bulur.

 

Koç, tuttuğu bu temiz alanda kişiye kuvvetli, zamanında sorduğu sorularla ve yönettiği proseslerle kişinin en doğru kararı vermesi, kendine en uygun, istediği ve onun için doğru olan eylem planlarını ortaya çıkarması için çalışır. Motivasyonun yanı sıra kalıcı değişimlerin, gelişimlerin kapılarını açar.

 

Bu açıdan baktığımızda koçluk mesleği, diğer bazı meslekler gibi, yukarda sıralanan prensiplerin ve hedeflerin icrasını amaçlayan koçlar açısından önemli bir içsel gelişimi gerektirmektedir. Bu prensipleri anlama ve sindirme çalışması koçluk mesleğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 

Koçluk çalışmasının anlamlı ve etkili olabilmesi için her seviyede koçluk hizmeti alanların yukarda anlatılanları bilmeleri çok büyük önem taşıyor. Bu anlayış birçok açıdan koçluk çalışmasının tatminkar ve amaca yönelik olmasını beraberinde getiriyor. Belki de en önemlisi çalışmaların  kişinin kendi üstünde, kendini tanıma yolunda yaptığı çalışmanın bir parçası olabiliyor.
 
Ömer Berkman
 

Share

 
Anasayfa | Biz Kimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarımız | İletişim
Copyright © 2009 Anahtar Eğitim Designed By 2025 Arena